Протезиране на горни крайници

Протезен център - Протезиране на горни крайнициВидът на протезата, която ще носите, се определя в голяма степен от дължината на ампутационния чукан.
Въпреки, че ние ще насърчим повечето хора с ампутиран горен крайник поне да опитат да носят протеза, някои хора се адаптират с течение на времето към разликата в техните крайници и предпочитат да не носят протеза.

Нашата цел е да се уверим, че разбирате добре всички налични възможности, за да направите за себе си информиран избор.
Дори и да сте избрали да не използвате протеза в миналото, винаги е възможно да си уговорите среща с протезист и да преразгледате възможностите си за избор.

Все пак е важно да се отбележи, че по принцип колкото по-дълго човек живее без да използва протеза за горен крайник, толкова по-трудно може да свикне и да се научи.

Възможности за избор и видове протези
Една възможност е изборът да не се носи протеза.
За някои хора това е най-добрият избор и вариантът, с който се чувстват най-комфортно.
Може функционалното предимство от използването на протеза за тях да е ограничено и те да предпочитат да се приспособят към увреждането на своя крайник.
Други причини може да са негативният опит, свързан с първата им протеза, или перспективата от хирургическа операция за ревизия на ампутационния чукан, която понякога е необходима за успешното напасване и поставяне на протезата.

Протезен център - Протезиране на горни крайнициПротези с пасивно задвижване
Протезата с пасивно задвижване, която представлява козметично възстановяване на външния вид на ръката, е една от възможностите за пациентите с ампутиран горен крайник.
Тя е отличен избор за потребители, които не се нуждаят от прецизно управление на захващането, но все пак търсят козметично приятна на външен вид ръка.

Протезен център - Протезиране на горни крайнициКонвенционални или задвижвани от тялото протези
Конвенционалната или задвижваната от тялото протеза е възможност за избор за някои потребители с ампутирани горни крайници.
Тази протеза е прикрепена с ремъци, завързани около рамото или горната част на тялото.
Тя се управлява чрез движения на горната част на тялото, като се използва кабел, свързан с ремъците в единия край и с механична ръка, кука или лакът в другия край.
Някои хора смятат, че този тип протеза им предоставя по-широк обхват от основни функции и контрол, отколкото козметичната протеза


Миоелектрични протези
Една от най-популярните е протезата с миоелектрично управление.
Потребителят управлява протезата чрез съкращаване на мускулите в чукана, генерирайки ЕМГ (електромиографски) сигнали, които активират електродвигателя в лакътя, китката или дланта.
Миоелектричната протеза позволява по-голям обхват на движение, по-естествен външен вид и увеличена способност за работа.

Хибридни протези
Съчетаването на елементите на конвенционалната и електрично задвижваната протеза създават друг вид опция – хибридната.
Хибридната протеза предоставя на потребителя възможност да управлява лакътя и дланта по едно и също време. Тази функция може значително да увеличи рехабилитационния потенциал на някои хора.

Протезен център - Протезиране на горни крайнициAдаптивната
Специфичната за дадена дейност протеза е предназначена за хора, чиито специализирани изисквания не могат да бъдат изпълнени от обичайните варианти на протезиране.

Могат се използват различни устройства-накрайници в зависимост от специализираната дейност.
Например,
по поръчка на потребителя могат да бъдат изработени приспособления за плуване, баскетбол, бейзбол, голф, риболов, фотография, билярд и повечето други развлекателни дейности.

Протезен център - Протезиране на горни крайници

Протезен център - Протезиране на горни крайници