Протезиране на долни крайници


Център за протезиране - Протезиране на долни крайнициЗагубата на долен крайник оказва дълбоко влияние върху способността на човек да се движи през целия му по-нататъшен живот.
Програмата за протезиране на долни крайници работи за възстановяването на мобилността чрез съчетаване на редица най-съвременни компоненти с комфортна приемна гилза.
От ключово значение за успешното ползване на протезата за долен крайник е напасването на приемната гилза.
Ние знаем, че именно комфортът на приемната гилза е определящ и ако тя е неудобна, човек няма да носи протезата си.
Именно затова приемните гилзи са персонално изработени съобразно очертанията на костите и мускулите на чукана на пациента.
Новите материали като полиуретан, гилзи на минерална основа и силикон с подобрени качества, са много по-гъвкави от използваните в миналото твърди пластмаси.
Хората от всички възрасти могат да носят удобни, гъвкави и леки протези.
Повече от две трети от хората, които претърпяватт ампутация на долен крайник са по-възрастни хора.
Удобната приемна гилза, съобразена с анатомичните очертания, е еднакво важна както за един 70- или 80-годишен пациент, така и за един тийнейджър.
Анатомичните очертания не само работят в синхрон с анатомичната структура на човека, за да подпомогнат правилното предаване на силата и натиска през протезата към земята, но те също така увеличават и комфорта.
След десетилетия на работа в областта на изработката на приемни гилзи за бедрени, надколенни и други видове протези за долни крайници, най-успешните форми и дизайни са получени чрез следване на анатомичните очертания и особености на костите, мускулите, сухожилията и нервите.
В резултат на това развитие, хората ползващи протези вече могат да участват в дейности и занимания, които преди са се смятали за невъзможни.

Център за протезиране - Протезиране на долни крайнициБeдрена протеза
Бедрената протеза се състои от изработена по индивидуална мярка приемна гилза, коленен модул, опорна част тип пилон и стъпало.
Понякога може също да е необходим колан за прикрепване.
Въпреки че е доста различно при всеки човек, процесът на напасване на протезата за хората с наскоро ампутирани крайници обикновено започва няколко седмици след операцията.
Протезирането започва с изработването на временна или тестова гилза от прозрачен термопластичен материал.
Временната протеза обикновено няма козметично покритие, за да е по-лесно на протезиста да прави корекции по нейното протежение и в областта на коляното.
Хората обикновено започват физиотерапия, гимнастика и обучение в ходене, докато носят временната протеза.
През този период е много важно да се установят всички места, чувствителни на натиск или протърквания на чукана и да се вземат необходимите мерки.
Когато размерът на чукана се стабилизира и пациентът развие едно устойчиво ниво на активност, обикновено вече е време за поставяне на окончателната протеза.

Бедрените протези са три основни вида по отношение на приемната гилза:
- с ламинатна приемна гилза с вакуум
- с вътрешна силиконова гилза и външна ламинатна
- с вътрешна флексибилна гилза от термопластични кополимери и външна рамкова карбонова гилза

Център за протезиране - Протезиране на долни крайнициПодколянна протеза
Подколянната протеза обикновено се състои от изработена по индивидуална мярка приемна гилза, опорна част тип пилон и стъпало.
Въпреки че е доста различно при всеки човек, процесът на напасване на протезата за хората с наскоро ампутирани крайници обикновено започва няколко седмици след операцията.
Използването на временна протеза има много предимства. То позволява на отока да спадне и чуканът да заздравее напълно.
Между приемната гилза и чукана се носи протезен чорап или протективен чорап с успокояващ гел, за да предпази чувствителната кожа на чукана. Всеки ден размерът на чукана намалява и пациентът може да добави допълнителни слоеве на протезни чорапи, за да не стане приемната гилза твърде хлабава.
Ако приемната гилза се разхлаби прекалено много, се изработва нова гилза, отразяваща промените в размера на крайника.
Опорната част тип пилон на временната протеза обикновено няма козметично покритие, за да е по-лесно на протезиста да прави корекции по нейното протежение.
Хората обикновено започват физиотерапия, гимнастика и обучение в ходене, докато носят временната протеза.
През този период е много важно да се установят всички места, чувствителни на натиск или протърквания на чукана и да се вземат необходимите мерки.
Когато размерът на чукана се стабилизира и пациентът развие едно устойчиво ниво на активност, обикновено вече е време за поставяне на окончателната протеза.

Подколенните протези са два основни вида:
- с вътрешна мека гилза от полиформ или друг термопластичен материал, която се обува върху чукана и стъпва във външната твърда гилза от ламинатна смола, укрепена с карбон
- с вътрешна полиуретанова или силиконова гилза, която посредством заключалка се фиксира към външната ламинатна гилза.

Център за протезиране - Протезиране на долни крайници Протеза за дезартикулация на тазобедрената става
Протезите при дезартикулация на тазобедрената става и при хемипелвектомия обикновено се състоят от изработена по индивидуална мярка приемна гилза, тазобедрена става, ротатор, коленен модул, опорна част тип пилон и стъпало.
Приемната гилза обхваща ампутираната страна на тялото и също така обгръща здравата част от торса и седалището на пациента. Умелото взимане на мярка на остатъчната бедрена или тазова част е първата изключително важна стъпка при протезирането.
„Високите” ампутации като дезартикулацията на тазобедрената става или хемипелвектомията могат да бъдат трудно предизвикателство по отношение на напасването и поставянето на протезата.
За пациентите цялостната загуба на стъпалото, глезена, коляното и бедрото правят постигането на комфорт и стабилност много по-трудно.
Също така, ходенето с такава протеза може да изисква до два пъти повече енергия от нормалното ходене.
Някои хора с дезартикулация на тазобедрената става или хемипелвектомия не са насърчавани към използването на протеза от страна на добронамерени здравни специалисти и членове на семейството.
Други може да са пробвали да носят протеза и в момент, когато са изпитали чувство на неудовлетвореност и безсилие, са решили, че могат да бъдат по-подвижни като използват патерици или инвалидна количка.
Предизвикателствата, свързани с научаването как да се използва протеза при дезартикулация на тазобедрената става или при хемипелвектомия, изискват допълнително постоянство и упорство от страна на пациента, протезиста и физиотерапевта.
Обикновено са необходими няколко месеца на физиотерапия и ежедневна употреба на протезата, за да се почувства пациентът независим и уверен.

Център за протезиране - Протезиране на долни крайници„Сайм“протеза
Ампутацията по „Сайм” представлява дезартикулация на глезен (премахване на стъпалото през глезената става) като се премахват малеолите (двете издатини от двете страни на глезена) и след това се направи предна ротация на петата върху остатъчната тибия.
Съществуват значителни различия в мненията по отношение на достойнствата на ампутация по метода на „Сайм”. Някои хора с ампутация по „Сайм” имат затруднения при носенето на протеза, а други се справят много добре.
Твърдата приемна гилза за протеза играе важна роля в процеса на напасване на протеза за ампутация по „Сайм”.
Приемната гилза има мека вътрешна гилза и обикновено се простира до малко под коляното на човека.
Други видове дизайн на приемната гилза, които понякога се използват, включват канадския „Сайм”.

Център за протезиране - Протезиране на долни крайнициКанадският „Сайм” има отвор на гърба за по-лесно поставяне на гилзата.
Малкото разстояние между края чукана и земята означава, че стандартните протезни стъпала обикновено трябва да бъдат модифицирани за тяхното правилно напасване и поставяне. Сред възможностите за избор е стъпалото „Сач” (с твърд глезен, т.е. без възможност за движение в глезена, и подсилено ходило) или енергосъхраняващо стъпало, подсилено с въглеродни влакна.

Частични ампутации на стъпалото
Частичните ампутации на стъпалото включват:
- ампутация на пръст
- ампутация през средата на стъпалото (ампутация през метатарзофалангеалната става и през метатарзалната става)
- ампутация на стъпалото тип „Лисфранк” и тип „ Шопарт”.

Протезните опции включват:
- да не се носи протеза;
- неподвижно ходило с ортопедична стелка за поддръжка на свода на стъпалото в съчетание с обувка с подметка с извити нагоре краища при пръстите и петата;
- изработена по индивидуална мярка ортеза/протеза за стъпало;
- изработени по индивидуална мярка ортопедични обувки;
- модифицирана ортеза глезен-стъпало със запълване на липсващия пръст на крака;
- протеза за стъпало (изработена по индивидуална мярка приемна гилза, прикрепена към полуподвижно ходило със запълване на липсващия пръст на крака).
Понякога е необходимо извършването на ревизионна хирургична операция, за да може човек успешно да носи протеза.

Спортни протези