Полезни връзки

Болница "Токуда" http://www.tokudabolnica.bg/
Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg/
Национален осигурителен институт НОИ http://www.noi.bg/
Министерство на труда и социалната политика http://www.mlsp.government.bg
Агенция на хората с увреждания http://ahu.mlsp.government.bg/
Агенция по заетостта http://www.az.government.bg/
Национална здравноосигурителна каса НЗОК http://www.nhif.bg/
Българска асоциация Диабет http://www.badiabet.com/
360 Degrees of Orthotics and Prosthetics http://360oandp.com/
Human Intelligence Technology http://www.humanitechnology.com/
The Amputee Network
http://www.theamputeenetwork.org
The Amputee Network Blog
http://amputee-network.blogspot.com/
Think Beyond the Label http://www.thinkbeyondthelabel.com/
Adaptive Action Sports http://www.adacs.org/
Amputee in Action
http://www.amputeeinaction.org/
Operation Amped http://www.operationamped.com/
Extreme Prosthetics
http://www.extremeprosthetics.com/