Връзки

Министерство на здравеопазването

http://www.mh.government.bg/

Национален осигурителен институт НОИ

http://www.noi.bg/

Министерство на труда и социалната политика

http://www.mlsp.government.bg/

Агенция на хората с увреждания

http://ahu.mlsp.government.bg/

Агенция по заетостта

http://www.az.government.bg/

Национална здравноосигурителна каса НЗОК

http://www.nhif.bg/

Българска асоциация Диабет

http://www.badiabet.com/

360 Degrees of Orthotics and Prosthetics

http://360oandp.com/

Human Intelligence Technology

http://www.humanitechnology.com/

The Amputee Network

http://www.theamputeenetwork.org/

The Amputee Network Blog

http://amputee-network.blogspot.com/

Think Beyond the Label

http://www.thinkbeyondthelabel.com/

Adaptive Action Sports

http://www.adacs.org/

Amputee in Action

http://www.amputeeinaction.org/

Operation Amped

http://www.operationamped.com/

Extreme Prosthetics

http://www.extremeprosthetics.com/

Запитване