Документи

І . ЕКСПЕРТИЗА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ

Наредба за медицинската експертиза
-Контакти РЦЗ, НЕЛК и ТЕЛК
Националната експертна лекарска комисия:
Бул."Акад. Иван Гешов" № 15
Приемен ден: всеки вторник от 10-12 ч. в кабинета на директора на НЕЛК
Горещи телефони: 02/8053930; 8053940
Виж пoдробна информация за адресите на РЦЗ, НЕЛК и ТЕЛК на територията на България

 
ІІ . ЗА ШОФЬОРИТЕ

1. Медицински документи:

- Медицински документи за издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС на шофьори
инвалиди

 

 

- Наредба № 31 от 26 юли 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиванена правоспособност за
управление на моторно превозно средство

 

 

- Медицински изисквания към водачите на моторни превозни средства

 
- Минимални изисквания за физическа и психическа годност за управление на МПС
(Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета)

 

2. Паркиране

- Преференциално паркиране на инвалиди в "синя зона" гр. София


Виж повече за преференциално паркиране на инвалиди

 

 

- Облекчения при паркиране на инвалиди на територията на България

 

3. Приспособяване на автомобил

- Приспособяване на МПС (Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета)

 

За допълнителна инфорация се обръщайте към:д-р Данчева - Председател на Асоциацията на шофьорите инвалиди д-р Даниела Данчева Председател на Асоциацията на Шофьорите Инвалиди Тел: 0884 807 057 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ІІІ. САНАТОРИУМИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Национален комплекс ЕАД е правоприемник на Санаторно-курортно управление към Министерство на здравеопазването.
Филиали са бившите Санаторно-курортни комплекси в курортите:
Наречен, Павел баня, Поморие, Сандански,
Кюстендил, Момин проход, Овча могила, Велинград,
Хисаря, Баня, Банкя, Вършец.
Централен офис: гр. София, бул. “Васил Левски” 54
Телефони: +359 2/9885905, 9873176
Виж подробна информация за заведенията за рехабилитация и на:
www.rehabilitatzia-bg.com

Запитване